Bezpečnostní služby

Fotka - bezpečnostní služby

„Chráníme Vás i Váš majetek“

Fyzická ostraha objektů

 • Obchůzková činnost
 • Uzavírání a otevírání všech prostor v čase a počtu dle určení zákazníka
 • Základní protipožární dohled
 • Obsluha a dohled nad jednoduchými technologickými zařízeními
 • Hlásná povinnost

Kontaktní ostraha objektů (mobilní hlídkou)

 • Kontrola střeženého místa mobilní hlídkou v době, kdy je objekt opuštěn
 • Ochrana je zajištěna i v nočních hodinách, o sobotách, nedělích a svátcích. Klient se nemusí spoléhat pouze na pasivní zabezpečovací prostředky
 • Efekt této služby je i preventivní, včasné odhalení mimořádné události, rychlý zásah proti vzniku následných škod a nízká cena

Detektivní služby

 • Pátrání po osobách
 • Sledování osob
 • Prověřování obchodních partnerů

Informační služby (recepce, tel. ústředna, průmyslová televize, atd.)

 • Evidence návštěv a poskytování informací návštěvám ve stanoveném rozsahu
 • Kontrola zaměstnanců při příchodu a odchodu ze zaměstnání
 • Obsluha telefonní ústředny a technických prostředků
 • Obsluha a kontrola průmyslové televize (CCTV)
 • Obsluha váhy při vjezdu a výjezdu vozidel
 • Zabezpečení ohlašovací povinnosti

Dálková ostraha objektu PCO

 • Příjem, vyhodnocení a zpracování přicházejících signálů
 • Monitorování stavu různých médií
 • Služby výjezdu k objektu po celém území ČR
 • Patrolovací služby
 • Zajištění služby dostřežení
 • Analýza a vyhodnocení přijatých informací ve zvoleném časovém rámci s ohledem na sledování činnosti monitorovaných systémů, chování uživatelů, provozu objektu apod.
 • Reporting (generování uživatelských výpisů a datových sestav)

Více informací ››

Bezpečnostně pořadatelské služby

 • Zajištění pořádkové a bezpečnostní složky sportovních, kulturních a soukromých akcí

Přeprava finanční hotovosti

 • Přepravy do banky
 • Svozy do nočního trezoru
 • Bezpečnostní přepravy cenin

Detekce odposlechů a monitoring

Montáže EZS, EPS a kamerových systémů

 • Dodání komplexního řešení zabezpečení Vašich objektů pomocí elektronické protipožární ochraby (EPS), elektronického zabezpečovacího systému (EZS) a monitoring pomocí průmyslové kamery (CCTV) s kompletní montáží, zprovozněním a následným servisem.