Získání certifikátu ISO 27001

Společnost BONAR PRO s.r.o. zavedla a používá systém managementu bezpečnosti informací v oboru provádění služeb v oblasti úklidových prací, poskytování služeb zabezpečení objektů a ostrahy majetku.

Splnění požadavků normy ČSN ISO/IEC 27001:2006 bylo prokázáno na základě vykonaného auditu.