Certifikáty

Společnost BONAR PRO s.r.o. je držitelem platných certifikátů potvrzujících, že společnost zavedla a dodržuje systém managementu jakosti (SMJ) splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 a systém environmentálního managementu (EMS) splňující požadavky ČSN EN ISO 14001:2005 pro poskytované služby.

V roce 2009 jsme zavedli systém managementu BOZP (OHSAS) splňující požadavky ČSN OHSAS 18001:2008.

Od roku 2010 vlastníme certifikát systému managementu bezpečnosti informací v oboru dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2006.

   

Jsme členy těchto profesních organizací:

  • Asociace technických bezpečnostních služeb
  • Česká Asociace úklidu a čištění
  • Sdružení dezinfekce, dezinsekce, deratizace
  • Hospodářská komora

Odpovědnost za škody

Naše společnost má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu u Kooperativa pojišťovny a.s. Výše pojistného plnění je do částky 80 000 000,- Kč.

Za škodu způsobenou na majetku objednatele pracovníkem agentury, který při výkonu svých povinností jedná v rozporu s touto smlouvou či obecně platnými právními předpisy, odpovídá agentura a to v souladu s pojistnou smlouvou uzavřenou u Kooperativa pojišťovny a.s.